Metsäomaisuuden hoitoa yli 100 vuotta

Stockfors on hoitanut metsäomaisuuksia siitä asti kun yhtiö perustettiin 1900-luvun alussa. Kun yhtiön jalostustoiminta myytiin 1985 jatkui toiminta metsätilojen hoidossa tytäryhtiö Tomas Oy:n nimissä. Haluamme kunnioittaa tätä Suomen oloissa uniikkia historiaa ja siksi vaihdoimme syyskuussa 2017 takaisin nimemme Oy Stockfors Ab:ksi. Periaatteisiimme kuuluu räätälöidä henkilökohtainen palvelukokonaisuus asiakkaalle. Voimme tarjota kaikki yksityismetsätalouden tarvitsemat palvelut.

Visiomme

Uskomme että talousmetsien hoito voidaan toteuttaa ympäristöä kunnioittaen. Haluamme parantaa metsien moninaisuutta ja siksi olemme mm. perustannet oman FSC-sertifiointiryhmän. Riistan olosuhteiden parantaminen on luonnollinen osa työskentelyämme kuten myöskin vaihtoehtoiset pääte- ja harvennushakkuutavat.

Toiminta

Suunnittelemme ja suoritamme kaikki ne työt jota aktiivinen metsien hoito tarvitsee:

  • suunnittelemme hakkuita, metsänhoito- sekä ympäristön parannustöitä sekä toteutamme nämä työlajit.
  • ostamme puuta pysty- tai hankintakaupalla, toimitamme puut tehtaisiin
  • teemme arviointeja, lausuntoja sekä selvityksiä
  • teemme yhteistyötä eri viranomaisten kanssa
  • neuvomme kaikissa metsään liittyvissä asioissa, myös maankäyttö- sekä jalostusasioissa.
  • olemme hyvin perillä metsätilojen kaupanteosta ja avustamme asiakkaita metsätilojen ostossa. Työskentelemme kiinteistöjuridiikkaan ja verotukseen liittyvissä asioissa maan parhaiden asiantuntijoiden kanssa
  • käytämme ainoastaan sertifioitujen metsäkoneyrittäjien ja metsänhoitoyritysten palveluja metsänkorjuu- ja metsänhoitotöissä

Stockfors Oy