Suomalaista metsähistoriaa yli sadan vuoden ajalta

Oy Stockfors Ab harjoitti puuhiomotoimintaa, sahatoimintaa, maanviljelyä ja myöhemmin myös metalliteollisuutta. Vuonna 1916 Oy Stockfors Ab:n osake-enemmistö siirtyi vuorineuvos Lennart Baumgartnerin haltuun. Baumgartnerin suku on edelleen nykyisen Stockforsin osa-omistajia. Yhtiö alkoi 1920-luvulla aktiivisesti ostaa metsiä ja omistus oli suurimmillaan 1950-luvulla jolloin yhtiön hallussa oli n. 50 000 ha. Vuonna 1985 Oy Stockfors Ab myytiin Enso Gutzeit Ab:lle. Jäljelle jäi tytäryhtiö Oy Tomas Ab jonka tehtäväksi tuli osakkeenomistajien metsänomistuksen hallinnointi. Toiminta jatkuu ja on laajentunut

Oy Stockfors Ab

  • Olaw Bülow ja Ole Nerdrum.perustivat yhtiön 1903.
  • 1916 osake-enemmistö siirtyi Lennart Baumgartnerin haltuun.
  • Puuteollisuustoiminta myytiin 1985 Enso Gutzeit Ab:lle.
  • Oy Stockfors Ab tehtävä tänä päivänä on metsäomaisuuden hallinnointi.

Vuorineuvos Lennart Baumgartner

Stockfors Oy