Finländsk skogshistoria i över 100 år

Oy Stockfors Ab bedrev träsliperi, såg, jordbruk, kvarn och senare även metallindustri. Bergsrådet Lennart Baumgartner, vars släkt fortfarande är delägare i bolaget, övertog aktiemajoriteten i Oy Stockfors Ab 1916. Bolaget började på 1920-talet aktivt köpa upp skog och innehavet var som störst på 1950-talet då man ägde ca 50 000 ha. År 1985 såldes Oy Stockfors Ab till Enso Gutzeit Ab. Oy Tomas Ab:s uppgift blev att förvalta över aktieägarnas återstående skogsinnehav. Verksamheten har fortsatt och utvidgats via nya skötselavtal. Bolaget tog 2017 tillbaka det historiska namnet Stockfors för att hedra sin långa historia som skogsförvaltare.

Oy Stockfors Ab

  • Grundat år 1903 av Olaw Bülow och Ole Nerdrum.
  • 1916 övertog Lennart Baumgartner aktiemajoriteten i Oy Stockfors Ab
  • Industriverksamheten såldes 1985 till Enso Gutzeit Ab
  • Oy Stockfors Ab:s uppgift idag är att förvalta över skogsegendom.

Bergsrådet Lennart Baumgartner

Stockfors Oy