FSC® sertifikat

Stockfors Ab har bildat en grupp för skogsägare som vill FSC®-certifiera sin verksamhet.
Gruppen startades av 4 grundande medlemmar. Målet var att bolagets grupp skall kunna erbjuda möjligheten att certifiera medlemmarnas skog enligt FSC® kriterier. Bolaget och gruppen har förbundit sig till att följa FSC® kriterier i de skogar som ingår i gruppen.
Gruppens licensnummer: FSC-C133659

Information om FSC® certifierade skogsfastigheter

Ett sammandrag av skogsbruksplanen, information och kartor över de områden som är avsatta för att trygga naturens mångfald samt specialområden med särskild betydelse för skogsekosystemets mångfald eller strukturens mångformighet kan erhållas från bolagets VD Henrik Andersson.
Alla skogar bolaget sköter har även PEFC-certifierats

Spårbarhetscertifiering

Bolaget har både PEFC CoC och FSC® CoC och CW spårbarhetscertifikat. Bolagets ledning och personal har förbundit sig till att följa dessa systems standarder.
Licensnummer FSC-C134225

Företaget följer Finlands arbets-och sociallagstiftning och fyller FSC-standarden ”Core labour” – kraven och förutsätter även att underentreprenörerna följer dessa krav

Stockfors Oy