Skogsförvaltning i över 100 år

Stockfors har förvaltat skogsegendomar allt sedan bolaget grundades i början på 1900-talet. Då förädlingsverksamheten såldes år 1985 fortsatte förvaltningen av skog i Tomas Ab:s regi. I september 2017 tog vi tillbaka vårt historiska namn för att hedra vår unika historia. Det har funnits flera liknande förvaltningsbyråer som Stockfors i Finland men de flesta har upphört med verksamheten eller blivit uppköpta. Vårt koncept är att individuellt skräddarsy våra tjänster för varje kund. Vi kan erbjuda alla de tjänster som behövs för privatskogsbruket.

Vår vision

Vi tror att ett aktivt skogsbruk kan bedrivas mera miljöanpassat. Vi vill värna om mångfalden i skogsbruket och har därför bl.a. grundat en egen FSC®-certifieringsgrupp. Hänsyn till viltet är en naturlig del av vårt arbete likasom alternativa slutavverknings- och gallringsmetoder.

Verksamhet

Vi kan planera och utföra alla de arbeten som ett aktivt skogsbruk kräver:

  • vi planerar avverkningar och skogsvårdsarbeten samt miljövårdsinsatser
  • vi köper virke med en rot- eller leveransaffär av våra kunder och levererar virket till fabrik
  • vår avverkningsservice utför avverkningarna
  • vår skogsvårdsservice utför skogsvårdsarbeten
  • vi utför alla typer av värderingar, utlåtanden och utredningar
  • vi samarbetar med olika myndigheter i frågor som rör skogsförvaltning
  • rådgivning i alla frågor som berör skogsfastigheter, även markdisposition och förädling av mark
  • vi är väl insatta i köp och sälj av skogsfastigheter och arbetar i frågor kring fastighetsjuridik och beskattning med renommerade samarbetspartners.
  • vi använder oss av certifierade underleverantörer som fyller våra kvalitetskrav

 

Stockfors Ab